Лектор

Claas Bickeböller

В момента:
Дата и място на провеждане

Дата: 26-ти февруари 2015г.

Място: Бизнес Парк София, сграда 10, конферентната зала на партера

Вход: свободен след регистрация

Регистрирани до момента: 78

Местата са ограничени